สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ประกาศรายชื่อผู้ทดลองสอบภาษาอังกฤษทักษะการอ่าน
20 September 2017 04:47 PM

รายชื่อผู้ทดลองสอบภาษาอังกฤษทักษะการอ่าน วันที่ 22 กันยายน 2560 (คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 6 กันยายน 2560)
15 September 2017 10:29 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 9 สิงหาคม 2560)
21 August 2017 07:49 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ทุนฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560
27 December 2016 02:36 PM

ทุนฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สามารถใช้ผลสอบ DIFA TES ในการยื่นสมัครรับทุน (คลิกหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017
10 October 2016 03:05 PM

ประกาศวันสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017 พร้อมช่วงเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการสอบประจำปี 2017 ได้จากหน้าเว็บไซต์นี้