สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้มีสายตาเลือนราง
17 September 2018 02:16 PM

สถาบันการต่างประเทศฯ พร้อมให้บริการข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้มีสายตาเลือนราง (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 3 ตุลาคม 2561)
16 October 2018 02:09 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 12 กันยายน 2561)
25 September 2018 11:01 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)