สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดลองใช้ข้อสอบ DIFA TES (ทักษะการอ่านและการฟัง) และรับเพิ่มเติม
19 April 2018 02:19 PM

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดลองใช้ข้อสอบ DIFA TES ทักษะการอ่านและการฟัง วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.45 - 16.00 น.และรับเพิ่มเติม (คลิกหัวข้อเพื่อตรวจดูรายชื่อที่ undefined)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 4 เมษายน 2561)
16 April 2018 02:37 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ *สำหรับผู้ที่แจ้งไว้ว่าจะมารับด้วยตนเอง ท่านสามารถมารับผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 14 มีนาคม 2561)
21 March 2018 07:28 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)