สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 3 มกราคม 2561)
11 January 2018 10:33 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ13 ธันวาคม 2560)
21 December 2017 11:21 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (โปรดคลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)