สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ8 พฤศจิกายน 2560)
16 November 2017 11:40 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (โปรดคลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 1 พฤศจิกายน 2560)
13 November 2017 11:58 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (โปรดคลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017
10 October 2016 03:05 PM

ประกาศวันสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017 พร้อมช่วงเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการสอบประจำปี 2017 ได้จากหน้าเว็บไซต์นี้