สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้มีสายตาเลือนราง
17 September 2018 02:16 PM

สถาบันการต่างประเทศฯ พร้อมให้บริการข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้มีสายตาเลือนราง (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 5 กันยายน2561)
17 September 2018 12:24 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 5 กันยายน2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 8 สิงหาคม 2561)
20 August 2018 02:12 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)