สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 4 กรกฎาคม 2561)
13 July 2018 11:17 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

รายชื่อผู้ทดลองใช้ข้อสอบ DIFA TES ทักษะการเขียน (กระทรวงพาณิชย์)
13 July 2018 11:11 AM

ประกาศรายชื่อผู้ทดลองใช้ข้อสอบ DIFA TES ทักษะการเขียน วันที่ 18 ก.ค. 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษทักษะการฟัง (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
11 July 2018 10:24 AM

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษทักษะการฟัง ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษทักษะการอ่านและการฟัง (12 ก.ค. 2561)
9 July 2018 03:21 PM

​ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษทักษะการอ่านและการฟัง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 13 มิถุนายน 2561)
22 June 2018 04:50 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 6 มิถุนายน 2561)
14 June 2018 04:52 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)