สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2559
29 March 2016 06:46 PM

ประกาศวัน/เวลาในการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES รวมทั้งระยะเวลารับสมัครของแต่ละรอบ แต่ละทักษะ สำหรับปี 2559