สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs


News & Activities
ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 17 พฤษภาคม 2560)
26 May 2017 02:59 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 3 พฤษภาคม 2560)
15 May 2017 11:09 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ (คลิกหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ทุนฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560
27 December 2016 02:36 PM

ทุนฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สามารถใช้ผลสอบ DIFA TES ในการยื่นสมัครรับทุน (คลิกหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017
10 October 2016 03:05 PM

ประกาศวันสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017 พร้อมช่วงเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการสอบประจำปี 2017 ได้จากหน้าเว็บไซต์นี้