สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

สอบถามข้อมูล DIFA TES

4 July 2016 03:12 PM

สามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ได้ที่หมายเลข 02 203 5000 ต่อ 47007 (สุวนีย์) และ 47009 (ภิญญดา)