การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 5 ม.ค. 65)

11 January 2022 10:34 AM

ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบ DIFA TES รอบสอบวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้

สถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ในวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ได้จากหมายเลข ems ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว