การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 8 ธ.ค. 64)

17 December 2021 02:49 PM

ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบ DIFA TES รอบสอบวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้

สถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ได้จากหมายเลข ems ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว