การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs - Test of English skills

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 1 เม.ย. 64)

7 April 2021 03:44 PM

ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบ DIFA TES รอบสอบวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 สถาบันฯ จึงขอจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น (จัดส่งในวันที่ 8 เมษายน 2564)