การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs - Test of English skills

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 7 ต.ค. 63)

15 October 2020 11:05 AM

ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบ DIFA TES รอบสอบวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 สถาบันฯ จึงขอจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น โดยได้จัดส่งในวันที่ 15 ตุลาคม 2563